OBD2

OBD2

OBD2
OBD2

OBD2 Omborddiagnos / On-Board Diagnostics (OBD) är ett fordons term som syftar på ett fordons självdiagnostik och rapporteringsförmåga. OBD2 system ger fordonets ägare eller mekaniker tillgång till status för de olika fordonets delsystem. Mängden diagnostisk information som finns tillgänglig via OBD har varierat kraftigt sedan den infördes i början av 1980. Tidiga versioner av OBD skulle helt enkelt belysa en felindikator ljus eller ”idiot ljus” om ett problem upptäcktes men skulle inte ge någon information om vilken typ av problem. Moderna OBD implementationer använder en standardiserad digital kommunikationsport för att ge realtidsdata förutom en standardiserad serie diagnostiska felkoder, eller DTC, som tillåter en att snabbt identifiera och åtgärda fel i fordonet.

 

OBD2

OBD2 är en förbättring jämfört OBD-I i både kapacitet och standardisering. OBD2 standarden anger vilken typ av diagnosuttaget och dess pinout, de elektriska signaleringsprotokollen, och formaten på felmeddelande. Det ger också en kandidatlista över fordonsparametrar för att övervaka tillsammans med hur man kan koda data för varje. Det finns ett stift i kontakten som ger ström till Scan Tool från fordonets batteri, vilket eliminerar behovet av att ansluta en scan verktyg till en strömkälla separat. Dock kan vissa tekniker fortfarande ansluta skanningsverktyg till ett hjälp strömkälla för att skydda data i den ovanliga händelsen att ett fordon upplever en förlust av elkraft på grund av ett tekniskt fel. Slutligen ger OBD2 standarden en utbyggbar lista över felkoder. Som ett resultat av denna standardisering kan en enda enhet göra sökningar i alla fordon. Detta OBD2 kom i två modeller OBD-IIA och OBD-IIB. OBD2 standardiseringen föranleddes av utsläppskraven, och även om endast utsläppsrelaterade koder och uppgifter måste överföras genom det, har de flesta tillverkare gjort OBD2 Data Link Connector den enda i fordonet genom vilken alla system diagnostiseras och programmeras. OBDII diagnostiska felkoder är 4-siffrig, föregås av en bokstav: P för motor och transmission (drivlina), B för kroppen, C chassi, och U för nätverket.

OBD2 läsare
OBD2 läsare